Česká Lípa   ČSAD Semily   Děčín   Dvůr Králové   Harrachov   Hořice   Hradec Králové   Chrudim   Jablonec n.N  Jičín

Kolín  Liberec   Mělník  Mladá Boleslav  Nymburk   Pardubice Tanvald  Trutnov  Turnov   Ústí nad Labem  Vrchlabí

Městská doprava Jablonec nad Nisou

 Jablonec plný zkušebních vozů. Počátkem roku 2008 se v provozu jablonecké MHD začaly hojně objevovat různé zkušební vzorky autobusů. Ani začátek roku 2009 není výjimkou. Dopravce hodlá v letošním roce zakoupit dva kloubové vozy a proto jsme se mohli v Jablonecké MHD setkat i s tímto typem vozu. Zapůjčeny byly prozatím kloubová verze typu Urbino polského výrobce a SorNB18 od českého výrobce Sor Libchavy.

              

    Město Jablonec nad Nisou leží v Libereckém kraji na úpatí Jizerských hor. První zmínka o tomto městě pochází z roku 1356 kdy stál v tomto místě farní kostel a roubené stavby umístěné poblíž kostela a podél cest. Za dobu své existence byla osada mnohokrát vypálena. Doba největšího rozmachu byla spojena se sklářskou výrobou v 18. století a díky sklářskému průmyslu je znám Jablonec po celém světě i dnes. Zdejší sklářská výroba se specializovala na napodobování drahokamů a výrobu foukaných perel. V roce 1808 byl Jablonec povýšen na město. V dnešní době zde žije kolem 45 000 obyvatel. Silniční spojení má město zajištěno s nedalekým Libercem a Tanvaldem (silnice I třídy č 14) a s dálničním tahem Praha - Liberec (spojnice č 65) napojující se na dálnici nedaleko Hodkovic nad Mohelkou. Ani železnice zde nemá takový význam jako v jiných městech stejné velikosti. Městem prochází pouze místní trať spojující Liberec s opět s Tanvaldem. Další důležitější trať je vedena ale nedaleko a prochází městečkem Rychnov u Jablonce nad Nisou. Tato trať je spojnicí liberce s Turnovem, Hradcem Králové a Prahou. Spojení s touto tratí zajišťuje městská doprava a její páteřní linka č 1 v 30 minutovém taktu společně s rychlospojem - linkou 15.

    Většinu spojů veřejné linkové dopravy a městskou dopravu zde provozuje ČSAD Jablonec nad Nisou. Je zdeKarosy C954E ČSAD Jablonec nad Nisou zakoupené v roce 2004 odstavené na autobusovém nádraží Autobusové nádraží v době přepravního sedlamožno spatřit i vozy jiných dopravců. Linky Semily/Lomnice/Jilemnice - Liberec a linky vedoucí do Turnova zde provozuje ČSAD Semily a spojení s Libercem zajšťují DP Liberec (tramvajová linka 11) a ČSAD Liberec (autobusová linka). Autobusové nádraží leží nedaleko centra přibližně 200 m od terminálu městské dopravy. Linky městské dopravy zde provozuje také ČSAD Jablonec provoz MHD, který má svoji základnu v ulici Pražská.

    Městskou dopravu tvoří celkem 17 pravidelných linek (1-18), 5 linek školních (21,31-33) a jedna linka noční dopravy N1. Na většině linek funguje taktovýČekající autobusy jsou odstavovány nedaleko dopravního uzlu. Karosy B732 57,58 a B731 69 čekající na rozjezd z dopravního uzlu Kamennáprovoz 15,30,60 minut a díky prokladům a souběhů klesá interval v hlavních přepravních směrech pod 15 min. Interval je doplňován i vloženými posilovými spoji X. Hlavním přestupním uzlem je zastávka Kamenná nacházející se v těsné blízkosti centra. V tomto přestupním uzlu je zajištěna návaznost jednotlivých linek.

Příjezdová komunikace k autobusovému nádraží a Citybus 109   Citybus 107 projíždí ulicí Pražská na lince 12 vedoucí na Žižkův Vrch   Karosa B732 projíždějící centrem na lince 7 - v pozadí dopravní uzel Kamenná   V roce 2005 obohatily vozový park dva vozy Sor B10.5   Sor B9.5 č 53 odbočuje k dnes již neexistující zastávce Dolní náměstí

    Stávající vozový park je různorodý a je tvořen jak starými karosami B731/2 dodávanými do roku 1997 (14ks), Karosami B932(E) z dodávek v letech 1998-1999 (6ks) a také nízkopodlažními vozy Citybus 12 z let 1999-2002 (9 ks). Od roku 2000 jsou nakupovány městské autobusy také od výrobce Sor Libchavy. Veškeré vozy od tohoto výrobce jsou v městském provedení typů B9.5, B10.5, BN10.5 BN12. Nákupy jsou realizovány s přispěním města a na každém takto spolufinancovaném voze je uvedena věta "Město Jablonec nad Nisou Občanům". Každý autobus je dále označen evidenčním číslem z řady 49-110 a nápisem Městská hromadná doprava. Většina autobusů je vybavena digitálními orientacemi LED panely BUSE nebo EM-Test (instalovány v autobusech Sor).Ceny jízdného se odvíjí od času platnosti jízdenky a jsou v prodeji pro 3 jízdní časy: (údaje z roku 2009)

  • 30 minut nepřestupní - 14,- Kč/ 7,- Kč (u řidiče 16,- Kč/9,- Kč)

  • 60 minut přestupní - 20,- Kč/ 10,- Kč (u řidiče 22,- Kč/12,- Kč)

  • celodenní - 38,- Kč/19,- Kč (u řidiče 40,- Kč/21,- Kč)

V prodeji jsou také předplatné kupóny měsíční/čtvrtletní/půlroční a roční.

V roce 2008 se stal majoritním vlastníkem společnosti dopravce ČSAD Semily. ČSAD Jablonec změnila sídlo společnosti, což mělo za následek přečíslování veškerého vozového parku (nově jezdí pod pražskými RZ) a také výraznou obnovu. Zakoupeno bylo celkem 8 nových autobusů značky Sor (BN10,5, BN12, NB12). V roce 2010 by měla být fůze dokončena. Vznikne tak nové středisko dopravce ČSAD Semily (středisko Jablonec nad Nisou, které bude zajišťovat jak provoz linek MHD, tak provoz VHD).

V roce 2010 proběhla také další významná změna. Oficiálním dopravcem na linkách MHD se stal dopravní podnik ze sousedního Liberce. Autobusy ČSAD ale provoz na linkách nadále zajišťují jako subdodávku pro DP Liberec.

        Od roku 1900 zajišťovaly městskou dopravu s autobusy také tramvaje. Tramvajové tratě vedly z Rychnova přes centrum až do Janova a od hlavního nádraží na Paseky. V dobách největšího rozkvětu tramvajové dopravy bylo v provozu na Jablonecku 32 tramvajových vozů. Tramvajový provoz byl ale v roce 1965 (31.3.1965) ukončen a veškerý provoz byl nahrazen autobusy. Jediná tramvajová linka která je dodnes v provozu je linka 11 spojující Jablonec s Libercem tuto linku ale provozuje Dopravní podnik Liberec. Linka je ukončena nedaleko centra u zastávky Jablonecké MHD Lázně.

Další odkazy
Přehled vozového parku - autor Petr Dvorský
Vozový park - fotogalerie
Přehled linek městské dopravy
ČSAD Jablonec nad Nisou - fotogalerie informace www.csadsemily.ic.cz
ČSAD Jablonec nad Nisou - stránky dopravce
Povídání o dopravě na www.spvd.cz
Povídání o dopravě na www.prahanmhd.cz
[CNW:Counter]